ออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 ดอก 10 บาท/เดือน – กู้ 50,000 ดอก 175 บาท/เดือน ใครกู้ได้บ้าง ดูเลย

ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ทางธนาคารออมสิน ได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำมาก 2 แบบด้วยกัน โดยแบ่งเป็นอาชีพคือ อาชีพประจำ กับอาชีพอิสระ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 

อ่านเพิ่มเติม ออมสิน เปิดให้กู้ฉุกเฉิน รอบ 2 วงเงิน 5 หมื่น ยื่นกู้ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน ขอกู้อย่างไร มาดู !

ล่าสุด วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า เงินกู้ 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ยังคงสามารถกู้เงินได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการคือ 2 หมื่นล้านบาท

ขณะเดียวกัน เงินกู้ 50,000 บาท สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ในรอบแรกนั้น มีผู้กู้จนครบโควตาแล้ว แต่ทางธนาคารก็ได้เปิดให้กู้รอบ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เป็นต้นมา และสามารถขอกู้ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

กู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยเดือนละ 0.10% หรือ 10 บาทต่อเดือน สำหรับอาชีพอิสระ

1. คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีสัญชาติไทย

– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้

– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท

– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับเวลากู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

– ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)

– ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

2. หลักประกัน

– ไม่มี

3. เอกสารที่ใช้กู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– เอกสารที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (ถ้ามี)

– เอกสารการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4. วิธีลงทะเบียน

– เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

– คลิกลงทะเบียนผู้มีอาชีพอิสระ

– อ่านรายละเอียด ถ้ายอมรับได้ เลือกปุ่ม ลงทะเบียน

– กรอกรายละเอียดตามช่องที่กำหนด

– รอนัดหมายจากธนาคารผ่าน SMS พร้อมเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม

– ติดต่อธนาคารในวันและเวลาที่กำหนด