รายได้ 2,950 ล. กำไร 2,064 ล.! งบฯ บ.ไทยซัมมิท โอโตพาร์ทฯ ‘ธนาธร’ ปี 2563

 

บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเครือไทยซัมมิทของกลุ่มทุนจึงรุ่งเรืองกิจ ที่รับโอนหุ้นจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 11 บริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มี.ค.2562 – 10 พ.ค.2562 (อ้างอิงจากข้อมูลการนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้น หรือ บอจ.5 ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ล่าสุดเดือน พ.ค. 2564 แจ้งผลประกอบการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครมีรายได้รอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 เกือบ 3,000 ล้านบาท

เมื่อเดือน พ.ค.2564 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 รายได้รวม 2,950,365,185.65 บาท กำไรสุทธิ 2,064,356,850.61 บาท สินทรัพย์รวม 15,346,726,431.25 บาท หนี้สิน 347,557,166.90 บาท กำไรสะสม 14,599,169,264.35 บาท

 

ก่อนหน้านี้ รอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 บริษัทฯแจ้งว่ามี รายได้ 4,467,478,810.42 บาท กำไรสุทธิ 3,297,536,676.97 บาท สินทรัพย์รวม 13,572,162,414.29 บาท หนี้สิน 437,350,000.55 บาท กำไรสะสม 12,734,812,413.74 บาท รอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 รายได้ 3,106,195,758.22 บาท กำไรสุทธิ 1,590,886,776.76

ผลประกอบการรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2563 เทียบกับรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2562 รายได้ลดลง 1,517.1 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 1,233.2 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิรอบปี 2563 สูงกว่า กำไรสุทธิรอบปี 2561 ประมาณ 473.5 ล้านบาท (รอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 แจ้งว่ามีกำไรสุทธิ 1,590,886,776.76 บาท) ดูตาราง

ทั้งนี้ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 มี.ค. 2520 ทุนปัจจุบัน 400 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ที่ตั้งเลขที่ 4/3 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564 จำนวน 6 คน นางสาว ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ นางสาวรุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นาย สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ คนละ 72,000 หุ้น (คนละ 18%) นาง สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ 40,000 หุ้น (10%) รวม 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ของนายธนาธร จำนวน 72,000 หุ้น ( 18% ) รับโอนจากนางสมพร เมื่อ 21 มี.ค.2562