ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด เตรียมเปิดกู้บนแอปMyMo อีกรอบ 6 มิ.ย.เช็กขั้นตอนที่นี่

 

หลังจากธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด เพื่อเป็นการบรรเทาการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ปรากฏว่าหลังปล่อยกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธนาคารออมสินสินเชื่อสู้ภัยโควิด โดยเปิดให้กู้บนแอป MyMo และได้อนุมัติไปแล้ว 4.3 แสนราย

ขั้นตอนกู้ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด”

 • ขั้นตอนการสมัครมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด” บน MyMo
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัยบนแอปMyMo ก่อน
 • จากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง

ผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
 2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
 3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
 5. ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 6. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 8. ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
 9. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณ www.thansettakij.com