สินเชื่อออมสินให้ 10,000 บาท ขาด 2 อย่างนี้กู้ไม่ผ่านเเน่นอน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ได้มีการเปิด ลงทะเบียนขอ สินเชื่อ โครงการ สินเชื่อสู้ภั ย จากธนาคาร ออมสินสำหรับกลุ่ม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย และ ผู้มีรายได้ประจำ ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใ

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร ออมสิน อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถขอ กู้เงิน ในครั้งนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามทีกำหนดเท่านั้น

สรุปข้อมูลของการขอสินเชื่อ พร้อม 2 เงื่อนไขสำคัญที่หากไม่มี จะไม่สามารถขอ สินเชื่อสู้ภั ย ได้ ดังนี้

 

จากข้อมูลคุณสมบัติที่ธนาคารออมสินกำหนด และการสอบถามข้อมูลจากธนาคารออมสิน สรุปได้ว่าหากไม่มี 2 สิ่งนี้ หรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ นั่นคือ

1. ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดตจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ สินเชื่อสู้ภั ย จากธนาคาร ออมสิน กำหนด ได้แก่

– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบ (พนักงานเอกชนเท่านั้น)

– ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

– มีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

2. ไม่มีแอพพลิเคชั่น มายโม่ หรือ MyMo ก่อน 1 พ.ค. 64

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญ คือผู้ที่จะลงทะเบียนได้จะต้องมีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 ด้วย

นั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่มีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจาก สินเชื่อสู้ภั ย  จะต้องขอสินเชื่อผ่านแอพฯ MyMo เท่านั้น

การลงทะเบียนที่จะเริ่มต้นในวันที่ 13 พ.ค. 64 จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับเฟส แรกซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด เท่านั้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 พ.ค. 64 และวันอื่นๆ ที่จะกำหนดต่อ ตามเงื่อนไขการแบ่งช่วงลงทะเบียนเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 13 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยจะต้องมีแอพฯ mymo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ 20 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอพฯ mymo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อสู้ภั ย จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรง หมายเลข 1115