วิธีผูก “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยา ม. 33 ม.39 ม.40

ธนาคารกรุงไทย

 

ธนาคารออมสิน

 

 

ธนาคารกสิกรไทย

– การสมัครพร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น K-Plus

– การสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

– การสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

– การสมัครพร้อมเพย์ ด้วยบัตรประชาชน ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB Easy App

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์