ลีน่าจัง ออกมาพูด

เรื่องราวบ้านเมืองของเราในตอนนี้ เชื่อว่าประชาชนหลายๆคนต้องการอย่างมากที่จะอยากให้มีกระบอกเสียงจากคนดังในวงการต่างๆ ออกมาช่วยส่งเสียงร้องถึงความทุกข์ใจที่ประชาชนได้รับ เนื่องจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล และล่าสุด ก็มีคนดังฝีปากกล้า คนนี้ออกมาร่วมด้วยอีกหนึ่งเสียง นั่นก็คือ สาว ลีน่าจัง