ออมสิน ให้คนใช้แอป MyMo รายใหม่ ขอกู้ผ่านแอปฯ ได้

หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้ออกมาปล่อยมาตรการสินเชื่อ ให้กับประชาชน ในช่วงที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมา

และล่ าสุด ทางธนาคารออมสินเล็งเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชน เลยขยายเวลายื่นกู้ออกไปอีก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปรับหลักเกณฑ์ขอสินเชื่อมาตรการสินเชื่อสู้ภั ย

CV-19 โดยให้ผู้ที่เปิดใช้แอปพลิเคชั่น MyMo ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สามารถกดลงทะเบียนยื่นขอกู้ได้

ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยปรับจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อนี้ให้มากขึ้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอกู้

– มีสัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ไม่เป็นเกษตรกร หรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ

เปิดให้ลงทะเบียนวันไหน

โดยธนาคาร เปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภั ยCV-19

ได้ทางแอพ MyMo จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

นายวิทัย กล่าวถึงความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อมาตรการสินเชื่อสู้ภั ยCV-19วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมาก โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าแล้วเป็นจำนวนกว่า 430,000 ราย

โดยจำนวน 95% ของจำนวนที่อนุมัติ เป็นการอนุมัติโดยเกณฑ์ผ่อนปรน ซึ่งไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ในกรณีปกติ

ส่วนคนที่ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อต้องทำอย่างไร

ลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ สาเหตุหลักเกิดจากผลการประเมินความเสี่ย งโดยหน่วยงานภายนอก

ได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา แต่หากลูกค้ายังมีความจำเป็นที่ต้องการสินเชื่อ

อาจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่ปัจจุบันธนาคารออมสิน ร่วมกับบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

ลดอัตราดอ กเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เหลือเพียง 0.49% ต่อเดือนตลอดอายุสัญญา

ซึ่งมีดอ กเบี้ ยที่สูงกว่าโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่มากนัก โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อนี้ได้

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ธนาคารออมสิน 550 สาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์