ศาลสั่ง 3 ผู้กำกับดูแล’กวิ้น’อย่าละเมิดเงื่อนไขประกันตัว แม่อ้างยังไม่เห็นผิดตรงไหน

 

มื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน ห้องพิจารณา 914   ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวน ผู้กำกับดูแลจำเลย คดีดำ อ. 286/64 คดีดำอ.287/64  ที่พนักงานอัยการคดีอาญาเป็นโจทก์ฟ้องนายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์  เป็นจำเลยฐานดูหมิ่นสถาบันฯ  ทั้ง 2 คดี

โดยวันนี้นางสุรีย์รัตน์  นายไพรัช ชิวารักษ์ มารดา, บิดา และ ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้กำกับดูแลของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ พร้อมด้วย นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางมาศาล  กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า  ภายหลังนายพริษฐ์ ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล ถูกร้องว่าได้มีพฤติการณ์กระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ด้วยการโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก “สาส์นแรกแห่ง อิสรภาพ” และร่วมทำกิจกรรมทางการเมือง ยืน 112 นาที ปล่อยเพื่อนเราบริเวณหน้าศาลฎีกา สนามหลวง โดยวันนี้นายพริษฐ์ ไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากศาลสอบถามผู้กำกับดูเเลเท่านั้น

นายกฤษฎางค์ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ในวันนี้ศาลได้เรียกไต่สวน 3 ผู้กำกับดูแลของ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์  เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่า นายพริษฐ์ ละเมิดข้อกำหนดศาล หลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวมา ในวันนี้ศาลจึงเรียกมาไต่สวนสอบถามข้อเท็จจริง ซึ่งจากความคิดเห็นของตนนั่น อาจจะโดนกลั่นแกล้งจากสถานการณ์ทางการเมือง นายพริษฐ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านพบปะใครเนื่องจากโควิด-19 และพึ่งกักตัวเสร็จ อาจจะเล่นอินเตอร์เน็ตโพสต์ข้อความต่างๆนาๆในเฟซบุ๊ค อาจจะมีการโพสต์วิจารณ์เกี่ยวกับการเมืองบ้างในบางครั้ง

ภายหลังศาลไต่สวนผู้กำกับดูแลทั้ง 3 คนแล้วเสร็จและมีคำสั่งว่า ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องร้องทุกข์ของนายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ฉบับลงวันที่ 14 พ.ค.64  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กของพริษฐ์ ชิวารักษ์ ซึ่งโพสต์ข้อความที่อาจมีลักษณะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวให้ผู้กำกับดูแลทั้งสามทราบ

ผศ.ดร.อดิศร แถลงว่า จากข้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นอาจมีข้อถกเถียงในเรื่องของการตีความ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตเงื่อนไข ตามที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว แต่อย่างไรก็ดีจะกำชับดูแลนายพริษฐ์ จำเลยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

ขณะที่นายไพรัชและนางสุรีย์รัตน์ บิดา มารดา แถลงว่า ตามเนื้อความที่ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและยังไม่มีข้อความใดนอกเหนือไปจากเงื่อนไขที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวและภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยโดยมีเงื่อนไข  ก็ได้พยายามดูแลและกำชับให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดมาโดยตลอด

นายกฤฎางค์ ทนายจำเลยแถลงเกี่ยวกับข้อความที่จำเลยโพสต์ลงในเฟซบุ๊กหลังจากวันที่ 27 พ.ค.64 ซึ่งศาลได้เคยแ

จ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ให้ทนายจำเลยทราบในเบื้องต้นตามรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 27 พ.ค.64 นั้น ทนายจำเลยก็ได้พูดคุยกับจำเลยแล้วเช่นกันและหลังจากวันที่ดังกล่าวจำเลย ก็มิได้มีการโพสต์ข้อความในลักษณะทำนองเดียวกันตามที่มีการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์อีกเลย

ศาลจึงได้กำชับผู้กำกับดูแลจำเลยทั้งสามให้ทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้จำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวที่ศาลกำหนดโดยเคร่งครัดหากปรากฏว่าจำเลย ยังมีการกระทำหรือมีการโพสต์ข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีกซึ่งอาจจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวศาลจะใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควรโดยเรียกมาไต่สวนเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวที่เห็นสมควรต่อไปและจะพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับการเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยตามที่เห็นสมควรต่อไป

ภายหลังนายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความเปิดเผยว่า  ศาลได้สอบถามผู้กำกับดูแลทั้งหมดว่าได้ดูโพสต์ ของนายพริษฐ์หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดชี้แจงว่าได้เห็นข้อความดังกล่าวแล้วและยังไม่เห็นว่าโพสต์ดังกล่าวจะผิดต่อเงื่อนไขของศาลแต่อย่างใด มุมมองของผู้อ่านอาจจะแตกต่างกันซึ่งผู้กำกับดูแลได้กล่าวต่อศาลว่า  จากนี้ จะกำกับดูแล อย่างใกล้ชิดต่อไป นอกจากนี้ตนยังเสนอต่อศาลว่า  กรณีที่อาจจะมีบุคคลมาร้องเรียนกรณีการผิดเงื่อนไขของนายพริษฐ์ว่ากลุ่มดังกล่าว เป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกลุ่มเห็นต่างและต้องการแสวงหาชื่อเสียงเพื่อสั่งตัวเอง กลุ่มที่มาคัดค้านการยื่นขอประกันตัวพยายามเชื่อมโยงให้นายพริษฐ์มีความผิดฐานละเมิดสถาบัน

นางสุรีย์รัตน์ กล่าวว่า การที่บุตรชายได้โพสต์ข้อความและไปร่วมกิจกรรมยังไม่เห็นว่าผิดเงื่อนไขของศาล ศาลได้กำชับว่าให้นายพริษฐ์ระมัดระวังไม่ทำผิดต่อเงื่อนไข ตั้งแต่บุตรชายได้รับการปล่อยตัวออกมาก็พยายามเตือนและดูแลให้ทำตามขอบเขตเงื่อนไขเพื่อที่จะไม่ให้ถูกจองจำอีก