5นักษั ตรฟ้าประทานพรสั่ งให้ร วย

ปีขาล.การเป็นงานดีเลิศ

ในช่วงที่ ผ่ านมานั้น ด วงไ ม่ค่อยดีทำอะไร ก็จะเหนื่ อย ไ ม่ค่อยประสบความสำเร็จ

เป็นยุคมืดเป็น ช่วงตกต่ำของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี๊ด วงของ

คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้น และ จะดีต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงปลายปี จะหมดเคร าะห์หมดโศก

โช คล าภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจด วงจะดีอย่ างมาก ยิ่งเรื่ องของความรักแล้ว

ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี๊ ก็จะพบกับความสุขความเจริญ

อำนาจวาสนา ผลบุญจะช่วยประคับประคอง ให้ครอบครัวของคุณเจริญยิ่งขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ปีมะเมีย.ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ

คนที่เกิ ดปี 3-4ปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงชะต า จะยังไม่พุ่งไ ม่ก้าวหน้ าเท่าไร

ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเห ลว มีแต่ภาระห นี๊สิน ที่ไ ม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป จนได้มาอยู่เป็น 1 ใน 7ปีนักษัตร ที่จะได้ปลดหนี๊สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอพบกับ

ข่าวดีได้เลย การทำมาค้ าข ายจาก ที่เคยชะลอตัวการเงิ นอยู่ในช่วงฝืดเคื องมาตลอด

จะเริ่มทุเลาลงอย่ างได้ชัด แน่นอนว่า การงานของคุณจะประสบความไหลลื่น ดีมากทุกอย่ างเป็นไปได้สวย

 

 

 

 

 

 

 

ปีมะโรง..อำนาจวาสนาเด่น

ในคนที่เกิ ด 1ปีเต็ม ที่ต้องเผชิญ ทั้งปัญห า ทั้งอุปสร รค ไ ม่ว่าจะเป็นเรื่ อง การเงิ นที่ฝืดเคือง

ไ ม่เข้าใครออกใคร ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้ าไหว้หลังหลอ ก ไ ม่ประสงค์ดี แต่เมื่อพ้นช่วงปีที่แล้วเข้าสู่ต้นปีนี๊

ด วงของคุณจะพุ่งสูงสุดขีด วาสนาประเส ริฐ กว่าผู้ใด หยิบจับอะไรเป็นการเป็นงานดีเลิศ

ประเสริฐศรีอย่ างแน่นอน ยิ่งการเงิ นแล้วนั้นบอกเลยว่าจะได้จับเงิ นแสน เงิ นล้านแน่นอน

มีเกณฑ์ได้ถูกสล าก ถูกร างวัล ได้ล าภลอยก้อนใ หญ่ก้อนโต หากทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับเจ้าก s s ม นายเวร ผลบุญจะช่วยให้ ผ่ านพ้นเคร าะห์ก s s ม ที่ประสบอยู่ชะต าจะดีจากนี๊ย าวไป

ถึงช่วงปลายปี จะด วงขึ้นอย่ างถึงที่สุด หากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองก็จะ ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ